Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Chuyển dữ liệu từ máy chủ cũ về Z.com for WordPress

Chuẩn bị các dữ liệu từ các máy chủ cũ để cài đặt sang Z.com for WordPress.

 

1. Thêm một trang web WordPress. (Nếu bạn chưa có WordPress Hosting)

1.1 Đăng nhập vào Z.com for WordPress, và chọn [Server] từ menu ở phía bên trái.

1.2 Click [Add] như là một tùy chọn của Z.com for WordPress từ [Danh sách máy chủ WordPress] ở phía bên phải.

1.3 Kiểm tra [Thêm một site], và nhấn [Tiếp tục].

1.4 Nhập tên miền phụ, mật khẩu đăng nhập cho WordPress, sau đó nhấn [Tiếp tục].

1.5 Xác nhận thông tin, và nhấn [Add] để thêm trang web.

 

2. Tải lên nội dung file được lưu trữ tại máy cá nhân lên hosting.

Tải lên dữ liệu WordPress của bạn bằng SFTP.

Hãy chắc chắn rằng cấu trúc thư mục cài đặt giống với thiết lập ban đầu.

 

3. Tải lên cơ sở dữ liệu được lưu trữ tại máy cá nhân.

1) Đăng nhập vào Control Panel.

2) Click vào biểu tượng thu nhỏ trang web để có một cái nhìn rõ từng trang web.

3) Đăng nhập vào [phpMyAdmin] ở trên cùng của trang.

4) Chọn Tab [Import] ở phía trên cùng của trang để import dữ liệu .zip đang được lưu trữ tại máy cá nhân.

※ Nếu cơ sở dữ liệu của máy chủ cũ không phải là “Inno DB”, cần thực hiện thao tác này.

※ Nếu xuất hiện mục có tên là “Thay đổi định dạng mã hoá”, chọn “Không”.

 

4. Thiết lập tên máy chủ để quản lý tên miền.

Phương pháp thay đổi tên miền phụ thuộc vào tình hình sử dụng của khách hàng.

Vui lòng xác nhận các cài đặt tên miền có liên quan.

Xin lưu ý rằng bạn không thể thay đổi tên miền phụ của bạn khi sử dụng tên miền chung.

  • FAQ liên quan

Chuyển WordPress sang Z.com

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển WordPress s ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Công cụ lưu trữ MySQL

Tại Z.com for WordPress, sử dụng MySQL cho cơ sở dữ liệu quản lý dữ li ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Thao tác cần làm trên máy chủ ban đầu

Trước khi transfer dữ liệu, thực hiện các bước dưới đây:   ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Chuyển dữ liệu từ máy chủ cũ về Z.com for WordPress

Chuẩn bị các dữ liệu từ các máy chủ cũ để cài đặt sang Z.com for WordP ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi