Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Bảng giá

Giá tất cả tên miền bao gồm phí bảo mật thông tin và phí ICANN.

Tên miền

Số Năm

- +
Phí đăng ký Phí duy trì Phí chuyển tên miền về Z.com
  • ※Chi phí không bao gồm thuế
Tên miền Lệ phí đăng ký Giá dịch vụ đăng ký (Đã bao gồm VAT) Lệ phí duy trì Giá dịch vụ duy trì (Đã bao gồm VAT) Tổng
.vn VND 200,000 VND 95,000 VND 350,000 VND 105,000 VND 750,000
.com.vn VND 200,000 VND 95,000 VND 250,000 VND 85,000 VND 630,000
.net.vn VND 200,000 VND 95,000 VND 250,000 VND 85,000 VND 630,000
.biz.vn VND 200,000 VND 95,000 VND 250,000 VND 85,000 VND 630,000
.edu.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.gov.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.org.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.ac.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.info.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.pro.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.health.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.int.vn VND 120,000 VND 40,000 VND 150,000 VND 40,000 VND 350,000
.name.vn VND 30,000 VND 5,000 VND 30,000 VND 10,000 VND 75,000
Liên hệ
FAQ giải đáp thắc mắc

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi