Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Thao tác cần làm trên máy chủ ban đầu

Trước khi transfer dữ liệu, thực hiện các bước dưới đây:

 

1. Lưu trữ các dữ liệu nội dung tập tin WordPress trên máy chủ.

1) Kết nối với các máy chủ ban đầu bằng phần mềm FTP (FFFTP…), tải tất cả các file bao gồm cả “wp-content” về máy tính của bạn.

 

2. Lưu dữ liệu sao lưu từ cơ sở dữ liệu về máy chủ.

1) Đăng nhập vào phpMyAdmin, chọn cơ sở dữ liệu WordPress bạn muốn chuyển.

※ Bạn có thể xác nhận thông tin tài khoản để truy cập cơ sở dữ liệu và tên cơ sở dữ liệu từ tập tin cài đặt của WordPress “wp-config.php.”

2) Click vào [Export] ở trên cùng của trang, hoàn thành việc cài đặt nâng cao, và sau đó nhấn [Execute].

Chọn tất cả các bảng có hậu tố “table_prefix” trong “wp-config.php.”

Kiểm tra thêm tại [Add DROP TABLE / XEM / PROCEDURE / FUNCTION].

Click [Save] phía dưới của trang.

3) Các tập tin Sql sẽ được tải về.

Cần phải sửa lại tập tin cơ sở dữ liệu trong các trường hợp dưới đây.

※ Tên miền sử dụng tại máy chủ ban đầu và máy chủ mới khác nhau.

※ Đường dẫn từ thư mục gốc đến tài liệu gốc giữa máy chủ ban đầu và máy chủ mới khác nhau.

  • FAQ liên quan

Chuyển WordPress sang Z.com

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển WordPress s ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Công cụ lưu trữ MySQL

Tại Z.com for WordPress, sử dụng MySQL cho cơ sở dữ liệu quản lý dữ li ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Thao tác cần làm trên máy chủ ban đầu

Trước khi transfer dữ liệu, thực hiện các bước dưới đây:   ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Chuyển dữ liệu từ máy chủ cũ về Z.com for WordPress

Chuẩn bị các dữ liệu từ các máy chủ cũ để cài đặt sang Z.com for WordP ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi