Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690
Danh mục : Gửi tin nhắn Push

Tôi có thể bỏ link vào tin nhắn đẩy không?

Nó sẽ được hiển thị như chữ bình thường. Cho dù bạn nhập URL, nó sẽ k ...

Gửi tin nhắn Push

Có lịch sử ghi lại những tin nhắn đẩy không?

Cho đến hiện tại thì chưa có tính năng nào như vậy

Gửi tin nhắn Push

Không thể gửi được thông tin Push.

iOS Trường hợp thiết lập như dưới đây thì sẽ không gửi được thông tin ...

Gửi tin nhắn Push, MyStoreApp

Thông tin Push không phát ra tiếng trên thiết bị.

IOS Tùy theo  thiết lập của thiết bị (Thiết lập tiếng hay chế độ im l ...

Gửi tin nhắn Push, MyStoreApp

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi