Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690
Danh mục : Support

Chuyển WordPress sang Z.com

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển WordPress s ...

Chuyển đến Z.com for WordPress

Tôi không thể phát hành cái tem nào cả

Tem sẽ mất từ 4-5 phút để phát hành và nó còn phụ thuộc vào thiết bị n ...

Tem

Nếu tôi thay đổi số lượng tem qua Beacon, khi nào nó có hiệu lực?

Mục cài đặt tem được kiểm tra 1 ngày 1 lần vào 12h đêm, cho nên những ...

Beacon

Tôi cài đặt thời gian sử dụng Beacon thế nào?

Bạn có thể chỉnh thời gian từ 00:00 đến 23:59. Tuy nhiên, hiện tại khô ...

Beacon

Thiết bị Beacon của tôi bị hư và tôi muốn mua cái mới. Tôi muốn tăng SL Beacon t đang có

Phí cho thiết bị riêng biệt là cần thiết, vì vậy hãy liên lạc với đại ...

Beacon

Beacon có bán hay thuê đươc không?

Thiết bị Beacon phải được mua

Beacon

Tôi đã giới thiệu app đến khách hàng rồi. Tôi có thể thêm chức năng Beacon không?

Nó sẽ tốn phí, nhưng có thể được. Về thông tin chi tiết, xin hãy liên ...

Beacon

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi