Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690
Danh mục : Tên miền

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân Whois

Chủ sở hữu domain được yêu cầu duy trì dữ liệu Whois hoặc tên domain c ...

Bảo mật thông tin tên miền

Cập nhật thông tin Whois

Các thông tin chi tiết về domain như nhà đăng ký, Billing, Tech đều có ...

Bảo mật thông tin tên miền

Cài đặt Host

Bạn có thể cài đặt Host để sử dụng như là một tên máy chủ. 1. Đăng ...

Name Server

Cài đặt DNS Record

Danh sách DNS sẽ được hiển thị ở Z.com DNS. Bạn có thể kiểm tra tình t ...

Name Server

Thay đổi Name Servers

Thay đổi tên máy chủ là cần thiết trong các trường hợp dưới đây. T ...

Name Server

GeoDNS

Bằng cách sử dụng các tính năng GeoDNS, bạn có thể thêm [bản ghi A (cơ ...

Name Server

Khóa transfer tên miền

Chức năng này giúp ngăn chặn việc chuyển mua từ z.com sang nhà cung cấ ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Xác nhận tình trạng transfer về Z.com Domain

Có thể xác nhận tình trạng của tên miền transfer về Z.com domain 1. ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Yêu cầu transfer về Z.com Domain

Khách hàng có thể chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Z.com Dom ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Gia hạn tên miền

Nếu bạn muốn sử dụng tên miền sau khi hết hạn, bạn nên gia hạn tên miề ...

Đăng ký/gia hạn tên miền

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi