Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Xác nhận tình trạng transfer về Z.com Domain

Có thể xác nhận tình trạng của tên miền transfer về Z.com domain

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó click vào [Tên miền].

2. Click [Transfer] trên menu ở phía bên trái của trang.

3. Có thể xác nhận tình trạng từ danh sách transfer tên miền.

4. Nếu có lỗi xảy ra, kiểm tra chi tiết của lỗi tại [Chi tiết] từ tình trạng của tên miền đó.

  • FAQ liên quan

Khóa transfer tên miền

Chức năng này giúp ngăn chặn việc chuyển mua từ z.com sang nhà cung cấ ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Xác nhận tình trạng transfer về Z.com Domain

Có thể xác nhận tình trạng của tên miền transfer về Z.com domain 1. ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Yêu cầu transfer về Z.com Domain

Khách hàng có thể chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Z.com Dom ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi