Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Yêu cầu transfer về Z.com Domain

Khách hàng có thể chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Z.com Domain.

Nhập tên miền bạn muốn chuyển đổi từ [Transfer] của Domain, sau đó làm theo trình tự.

  • FAQ liên quan

Khóa transfer tên miền

Chức năng này giúp ngăn chặn việc chuyển mua từ z.com sang nhà cung cấ ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Xác nhận tình trạng transfer về Z.com Domain

Có thể xác nhận tình trạng của tên miền transfer về Z.com domain 1. ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Yêu cầu transfer về Z.com Domain

Khách hàng có thể chuyển đổi tên miền từ nhà đăng ký khác về Z.com Dom ...

Chuyển đổi nhà cung cấp

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi