Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cài đặt Host

Bạn có thể cài đặt Host để sử dụng như là một tên máy chủ.

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó click [Tên miền].

2. Click vào tên miền tương ứng.

3. Cài đặt Host từ phần [Host settings].

  • FAQ liên quan

Cài đặt Host

Bạn có thể cài đặt Host để sử dụng như là một tên máy chủ. 1. Đăng ...

Name Server

Cài đặt DNS Record

Danh sách DNS sẽ được hiển thị ở Z.com DNS. Bạn có thể kiểm tra tình t ...

Name Server

Thay đổi Name Servers

Thay đổi tên máy chủ là cần thiết trong các trường hợp dưới đây. T ...

Name Server

GeoDNS

Bằng cách sử dụng các tính năng GeoDNS, bạn có thể thêm [bản ghi A (cơ ...

Name Server

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi