Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

ID đăng nhập/Password của WordPress

Khi bạn thêm 1 trang web WordPress tại Z.com for WordPress.

Bạn đã tạo 1 tài khoản (username) và mật khẩu để đăng nhập quản trị WordPress.

Nếu bạn quên tài khoản và mật khẩu, thực hiện theo các bước dưới đây:

 

【Nếu quên tên tài khoản WordPress】

1. Đăng nhập vào Control panel, sau đó click [WordPress].

2. Click vào máy chủ có Website cần lấy lại mật khẩu từ danh sách máy chủ WordPress.

3. Click vào WordPress website cần lấy lại mật khẩu từ danh sách WordPress.

4. Tên tài khoản WordPress sẽ xuất hiện ở phần WordPress users.

 

【Nếu bạn quên mật khẩu WordPress】

1. Click [Quên mật khẩu?] từ màn hình đăng nhập Dashboard của trang WordPress tương ứng.

2. Nhập tên tài khoản và mật khẩu, sau đó bấm vào [Thiết lập lại mật khẩu].

3. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email. Nhấp vào liên kết và thiết lập mật khẩu mới.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi