Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Tài khoản SFTP

[Tài khoản SFTP Master]

Có thể thiết lập từ tài khoản SFTP Master tại Z.com for WordPress.

Có thể kết nối với tất cả WordPress website trong WordPress wordPress hosting thông qua chương trình SFTP như winscp hoặc filezilla…

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó click [WordPress].

2. Click máy chủ tương ứng từ danh sách máy chủ WordPress.

3. Click [+ Account] từ tài khoản SFTP Master.

4. Nhập tên người dùng vàmật khẩu, sau đó click [Save].

※ Để thay đổi các cài đặt, trước tiên cần xóa cài đặt hiện tại.

 

[Tài khoản bổ sung]

Bạn có thể thêm một tài khoản tại Control Panel.

Chỉ có thể kết nối với WordPress website đã được cài đặt.

 

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó click [WordPress].

2. Click vào máy chủ có liên quan từ danh sách máy chủ WordPress.

3. Click vào WordPress có liên quan từ danh sách WordPress.

4. Nhập tên người dùng, mật khẩu và xác định máy chủ để kết nối, sau đó click [Save].

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi