Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Các bước để bắt đầu với Z.com for WordPress

Sau khi đăng ký Z.com, bạn có thể chủ động thêm một hosting WordPress theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào Control Panel, click [WordPress].

2. Tại danh sách WordPress hosting sẽ hiển thị các hosting đang có, nếu bạn chưa từng tạo WordPress nào, click [+Add].

3. Chọn khu vực đặt máy chủ, nhập các thông tin cần thiết cho WordPress, các tuỳ chọn thêm mà bạn mong muốn, sau đó click [Add].   

※Hãy để Username và Password của WordPress thật phức tạp và lưu giữ nó cẩn thận.

4. Click website tương ứng trong danh sách WordPress hosting.

5. Click [Dashbard] để di chuyển đến màn hình đăng nhập quản trị Website.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi