Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Nếu bạn đã có tên miền của Z.com và sử dụng máy chủ của bên khác

Tại Web Hosting của Z.com, bạn vui lòng sử dụng cPanel và thực hiện theo các bước dưới đây để di chuyển website của bạn.

————————————————————————–

1. Đăng ký máy chủ

————————————————————————–

Trước hết, bạn hãy đăng ký dịch vụ Z.com Web Hosting.

1.Đăng nhập vào Control Panel Z.com.

2.Click “Web Hosting” từ Menu trên.

3.Click nút “+Máy chủ” ở phía trên bên phải màn hình.

4.Nhập thông tin cần thiết, click “Thêm mới” để đăng ký.

Tùy vào Name server của domain cài đặt mà cài đặt tùy chọn cần thiết sẽ khác nhau.

<Trường hợp sử dụng Z.comDNS (※Khuyến khích)>

Vui lòng chuyển [Cài đặt DNS Record tự động] sang chế độ ON để đăng ký.

<Trường hợp sử dụng Name server khác>

Vui lòng kích hoạt [Địa chỉ IP cố định] để đăng ký.

————————————————————————–

2. Đăng ký tên miền tại cPanel

————————————————————————–

Đăng nhập vào cPanel để cài đặt tên miền cho máy chủ chuyển đổi.

1.Click [Web Hosting] từ menu trên Control Panel của Z.com.

2.Click tên máy chủ muốn đăng ký.

3.Click [cPanel Login].

4.Click [Addon domain] từ menu trên màn hình cPanel.

5.Thêm domain muốn cài đặt từ [Tạo Addon domain].

6.Domain sẽ được thêm vào cPanel.

————————————————————————–

3. Chuẩn bị content

————————————————————————–

Thêm content vào máy chủ chuyển đổi.

<Cài đặt tài khoản email>

1.Click [Email điện tử] từ menu trên màn hình cPanel.

2.Tạo tài khoản email để sử dụng.

<Cài đặt content cho website>

1.Click [File manager] từ menu trên màn hình cPanel.

2.Upload content đã được thêm vào trong folder [public_html] và muốn công khai trong folder của mỗi tên miền đã đăng ký.

(VD1) Trường hợp cài đặt domain “sample.com”

Content đã thêm vào folder “sample.com” sẽ được công khai tại URL dưới đây: http://www.sample.com

(VD2) Trường hợp cài đặt subdomain “subdomain.sample.com”

Content đã thêm vào folder “subdomain” sẽ được công khai tại URL dưới đây:  URL: http://www.subdomain.sample.com

※Trong trường hợp sử dụng CGI content, vui lòng đưa content vào “cgi-bin”.

————————————————————————–

4. Cài đặt DNS

————————————————————————–

Hãy xác nhận cài đặt Name server của domain để sử dụng.

※Dưới đây là phương pháp cài đặt cho những ai đang quản lý domain tại Z.com.

Trường hợp sử dụng domain của bên khác, vui lòng tiến hành cài đặt từ dịch vụ đang sử dụng.

1.Click [Domain] từ menu trên Control Panel của Z.com.

2.Click tên domain tương ứng.

3.Click [Cài đặt Name server].

<Trường hợp sử dụng Z.comDNS (※Khuyến khích)>

Vui lòng lựa chọn [Z.com (Standard)].

DNS Record cần thiết sẽ được tự động cài đặt vào Z.com DNS.

※Tại cài đặt tùy chọn khi đăng ký, cần phải kích hoạt [Cài đặt DNS Record tự động].

Bạn có thể cài đặt ngay tại màn hình cài đặt của Z.com Web Hosting.

<Trường hợp sử dụng Name server của bên khác>

Lựa chọn [Custom] để cài đặt Name server sử dụng.

Trường hợp sử dụng Name server Custom, DNS Record cần để sử dụng cPanel không được cài đặt tự động.

Bạn cần thiết lập cho mình một Name server để sử dụng.

————————————————————————–

5. Hoàn tất

————————————————————————–

Việc cài đặt sẽ hoàn tất sau khi bạn hoàn thành các thao tác trên.

Sử dụng máy chủ bằng domain đã cài đặt sau khi phản ánh cài đặt DNS.

※Có trường hợp cần từ 1 ~3 ngày cho đến khi cài đặt được phản ánh.

※Bạn vui lòng hủy bỏ dịch vụ máy chủ cũ sau khi đã xác nhận phản ánh cài đặt DNS thành công.

  • FAQ liên quan

Chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn

Để chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn về Z.com, các bạn vui lòng th ...

Chuyển đến hosting chất lượng cao của Z.com

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi