Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn

Để chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn về Z.com, các bạn vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây.

————————————————————————–

1. Transfer tên miền

————————————————————————–

Trước tiên, bạn cần chuyển tên miền của bạn về quản lý tại Z.com.

Vui lòng thực hiện đăng ký transfer tên miền như dưới đây:

1.Đăng nhập vào Control Panel của Z.com.

2.Click [Tên miền] từ menu ở trên.

3.Click [Chuyển] từ menu bên trái.

4.Nhập tên miền muốn transfer vào mục được ghi là [Tên miền của bạn] rồi click [Tiếp tục].

5.Thực hiện đăng ký transfer theo hướng dẫn trên màn hình.

※Vui lòng xác nhận những cài đặt dưới đây trước với nhà cung cấp hiện tại.

・AuthCode (Mã xác thực)

・Mở khóa transfer

・Ngày hết hạn của tên miền đó còn từ 15 ngày trở lên

・Địa chỉ email được đăng ký trong “Thông tin người quản lý tên miền” của Whois có thể nhận email.

————————————————————————–

2. Đăng ký máy chủ

————————————————————————–

Bạn hãy đăng ký dịch vụ Z.com Web Hosting.

1.Click [Web Hosting] từ menu ở trên.

2.Click [+Máy chủ] ở phía trên bên phải màn hình.

3.Nhập thông tin cần thiết, click [Thêm mới] để đăng ký.

Tùy vào Name server của domain cài đặt mà cài đặt tùy chọn cần thiết sẽ khác nhau.

<Trường hợp sử dụng Z.comDNS (※Khuyến khích)>

Vui lòng chuyển [Cài đặt DNS Record tự động] sang chế độ ON để đăng ký.

<Trường hợp sử dụng Name server khác>

Vui lòng kích hoạt [Địa chỉ IP cố định] để đăng ký.

————————————————————————–

3. Đăng ký tên miền tại cPanel

————————————————————————–

Đăng nhập vào cPanel để cài đặt tên miền cho máy chủ chuyển đổi.

1.Click [Web Hosting] từ menu trên Control Panel của Z.com.

2.Click tên máy chủ muốn đăng ký.

3.Click [cPanel Login].

4.Click [Addon domain] từ menu trên màn hình cPanel.

5.Thêm domain muốn cài đặt từ [Tạo Addon domain].

6.Domain sẽ được thêm vào cPanel.

————————————————————————–

4. Chuẩn bị content

————————————————————————–

Thêm content vào máy chủ chuyển đổi.

<Cài đặt tài khoản email>

1.Click [Email điện tử] từ menu trên màn hình cPanel.

2.Tạo tài khoản email để sử dụng.

<Cài đặt content cho website>

1.Click [File manager] từ menu trên màn hình cPanel.

2.Upload content đã được thêm vào trong folder [public_html] và muốn công khai trong folder của mỗi tên miền đã đăng ký.

(VD1) Trường hợp cài đặt domain “sample.com”

Content đã thêm vào folder “sample.com” sẽ được công khai tại URL dưới đây: http://www.sample.com

(VD2) Trường hợp cài đặt subdomain “subdomain.sample.com”

Content đã thêm vào folder “subdomain” sẽ được công khai tại URL dưới đây:  URL: http://www.subdomain.sample.com

※Trong trường hợp sử dụng CGI content, vui lòng đưa content vào “cgi-bin”.

————————————————————————–

5. Cài đặt DNS

————————————————————————–

Thực hiện cài đặt Name server của domain sử dụng.

Vui lòng thực hiện cài đặt sau khi hoàn tất quy trình transfer tên miền [1].

1.Click [Domain] từ menu trên Control Panel của Z.com.

2.Click tên domain tương ứng. 3. Click [Cài đặt Name server].

<Trường hợp sử dụng Z.comDNS (※Khuyến khích)>

Vui lòng lựa chọn [Z.com (Standard)].

DNS Record cần thiết sẽ được tự động cài đặt vào Z.com DNS.

※Tại cài đặt tùy chọn khi đăng ký, cần phải kích hoạt [Cài đặt DNS Record tự động]. Bạn có thể cài đặt ngay tại màn hình cài đặt của Z.com Web Hosting.

<Trường hợp sử dụng Name server của bên khác>

Lựa chọn [Custom] để cài đặt Name server sử dụng.

Trường hợp sử dụng Name server Custom, DNS Record cần để sử dụng cPanel không được cài đặt tự động.

Bạn cần thiết lập cho mình một Name server để sử dụng.

————————————————————————–

5. Hoàn tất

————————————————————————–

Việc cài đặt sẽ hoàn tất sau khi bạn hoàn thành các thao tác trên.

Sử dụng máy chủ bằng domain đã cài đặt sau khi phản ánh cài đặt DNS.

※Có trường hợp cần từ 1 ~3 ngày cho đến khi cài đặt được phản ánh.

※Bạn vui lòng hủy bỏ dịch vụ máy chủ cũ sau khi đã xác nhận phản ánh cài đặt DNS thành công.

  • FAQ liên quan

Chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn

Để chuyển cả tên miền và máy chủ của bạn về Z.com, các bạn vui lòng th ...

Chuyển đến hosting chất lượng cao của Z.com

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi