Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cài đặt tên miền với Z.com

※ Xin lưu ý chúng tôi không hỗ trợ tên miền bằng tiếng Nhật.

 

【Trường hợp chỉ sử dụng Z.com for WordPress】

Thiết lập một admin để quản lý tên miền.

1. Thiết lập DNS là “ns-a1.cloud.z.com / ns-a2.cloud.z.com / ns-a3.cloud.z.com.”

 

Thiết lập Control Panel Z.com for WordPress

1. Tới trang quản trị của các trang web đó từ Control Panel.

2. Nhấp chuột vào [Thay đổi] của URL trang chủ tại trang quản trị.

3. Nhập URL trang chủ đã thay đổi.

4. Nhập URL đó trong trường hợp cần “Cài đặt chuyển hướng”.

※ Nếu bạn muốn trang web của bạn được truy cập mà không cần www, cài đặt tại đây.

 

【Trường hợp sử dụng Z.com for WordPress cùng với dịch vụ của công ty khác】

Thiết lập một admin để quản lý tên miền.

1. Chuẩn bị cài đặt bản ghi và thuê DNS. Nếu bạn muốn xác nhận địa chỉ IP hoặc thông tin CNAME, hãy truy cập trang quản trị của trang web từ Control Panel.

 

Thiết lập Control Panel của Z.com for WordPress

1. Tới trang quản trị của các trang web đó từ Control Panel.

2. Nhấp chuột vào [Thay đổi] của URL trang chủ tại trang quản trị.

3. Nhập URL trang chủ đã thay đổi.

4. Nhập URL đó trong trường hợp cần “Cài đặt chuyển hướng”.

※ Nếu bạn muốn trang web của bạn được truy cập mà không cần www, bạn cũng cài đặt tại đây.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi