Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Xác nhận địa chỉ IP

Đến Control Panel của Z.com for WordPress để xác nhận thông tin.

 

1. Đăng nhập vào Control Panel.

2. Nhấp vào hình thu nhỏ của trang đó để xem trang quản trị của trang web.

3. Xác nhận “Thông tin Website” tại phần trạng thái sử dụng.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi