Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Địa chỉ mail cần thiết trong chứng thực tên miền

Xác nhận việc người đăng ký chứng thư số SSL sở hữu quyền sử dụng tên miền (Địa chỉ website) được ghi trong chứng thư.

Khi đăng ký, chỉ khách hàng (chủ sở hữu tên miền) được hiển thị địa chỉ mail để giả định có thể nhận tin, vậy nên hãy lựa chọn địa chỉ mail dùng để nhận mail phê duyệt từ trong số đó.

Sau khi hoàn thành đăng ký, mail phê duyệt sẽ được gửi đến địa chỉ mail đã được khách hàng lựa chọn, hãy click vào URL được ghi trong mail đó và xác nhận nội dung đăng ký.

Nếu không có sai sót gì trong nội dung đăng ký, hãy click nút phê duyệt (phê duyệt). Màn hình xác nhận đơn hàng sẽ được hiển thị, tức là kết thúc việc xác nhận của khách hàng.

Địa chỉ mail được giả định là chủ sở hữu tên miền

・admin@”địa chỉ website”

・administrator@”địa chỉ website”

・hostmaster@”địa chỉ website”

・webmaster@”địa chỉ website”

・postmaster@”địa chỉ website”

・Tên miền được sử dụng bằng admin@”địa chỉ website”

・Tên miền được sử dụng bằng administrator@”địa chỉ website”

・Tên miền được sử dụng bằng hostmaster@”địa chỉ website”

・Tên miền được sử dụng bằng webmaster@”địa chỉ website”

・Tên miền được sử dụng bằng postmaster@”địa chỉ website”

  • FAQ liên quan

Lựa chọn Wildcard

Khi lựa chọn Wildcard, nếu là trong cùng 1 tên miền, chúng tôi sẽ thực ...

SSL

Cấp lại chứng thư số SSL

Trong trường hợp khóa bảo mật của chứng thư hay chứng thư đang sử dụng ...

SSL

Common name của chứng thư số SSL

Common name(Địa chỉ website)là hạng mục được nhập khi tạo CSR, tương ứ ...

SSL

Địa chỉ mail cần thiết trong chứng thực tên miền

Xác nhận việc người đăng ký chứng thư số SSL sở hữu quyền sử dụng tên ...

SSL

Lựa chọn IP quốc tế

Tiến hành truyền thông tin mã hóa SSL mã hóa địa chỉ IP thành Common N ...

SSL

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi