Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cấp lại chứng thư số SSL

Trong trường hợp khóa bảo mật của chứng thư hay chứng thư đang sử dụng của khách hàng bị mất do sự cố nào đó như là hỏng HDD…, có thể xin cấp lại miễn phí.

Nếu mất chứng thư do sự cố trong khi sử dụng, hãy tiến hành xin cấp lại chứng thư.

  • FAQ liên quan

Lựa chọn Wildcard

Khi lựa chọn Wildcard, nếu là trong cùng 1 tên miền, chúng tôi sẽ thực ...

SSL

Cấp lại chứng thư số SSL

Trong trường hợp khóa bảo mật của chứng thư hay chứng thư đang sử dụng ...

SSL

Common name của chứng thư số SSL

Common name(Địa chỉ website)là hạng mục được nhập khi tạo CSR, tương ứ ...

SSL

Địa chỉ mail cần thiết trong chứng thực tên miền

Xác nhận việc người đăng ký chứng thư số SSL sở hữu quyền sử dụng tên ...

SSL

Lựa chọn IP quốc tế

Tiến hành truyền thông tin mã hóa SSL mã hóa địa chỉ IP thành Common N ...

SSL

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi