Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Đăng nhập cPanel

Cả hai bước: [Đăng nhập cPanel] trong bảng điều khiển và URL của trang đăng nhập vào cPanel có sẵn để đăng nhập.

 

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển.

2. Click vào [Web hosting].

3. Chọn Hosting cần đăng nhập từ danh sách các gói Web hosting.

4. Bạn có thể đăng nhập hoặc từ [cPanel login] hoặc URL của trang đăng nhập vào cpanel.

  • FAQ liên quan

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập cPanel

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn trong bảng điều khiển. &n ...

Tài khoản

Đăng nhập cPanel

Cả hai bước: [Đăng nhập cPanel] trong bảng điều khiển và URL của trang ...

Tài khoản

Tài khoản đăng nhập cPanel

Tài khoản sẽ được tự động được tạo ra và bạn có thể thiết lập mật khẩu ...

Tài khoản

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi