Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Tài khoản đăng nhập cPanel

Tài khoản sẽ được tự động được tạo ra và bạn có thể thiết lập mật khẩu riêng của bạn cho chúng, khi bạn đăng ký dịch vụ Shared hosting tại Z.com.

Sau khi đăng ký, bạn có thể xem thông tin tài khoản của bạn trong control panel.

 

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển.

2. Click vào Web hosting.

3. Chọn máy chủ từ danh sách các Web hosting.

4. Bạn có thể xem tài khoản của bạn và thay đổi mật khẩu trong phần cài đặt.

  • FAQ liên quan

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập cPanel

Bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn trong bảng điều khiển. &n ...

Tài khoản

Đăng nhập cPanel

Cả hai bước: [Đăng nhập cPanel] trong bảng điều khiển và URL của trang ...

Tài khoản

Tài khoản đăng nhập cPanel

Tài khoản sẽ được tự động được tạo ra và bạn có thể thiết lập mật khẩu ...

Tài khoản

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi