Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Nhà cung cấp và nhà đăng ký

[Registry]

Nhà cung cấp là một tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu chứa thông tin của các tên miền.

Tùy vào tên miền mà nhà cung cấp khác nhau, chẳng hạn như “”.com / .net”” được quản lý bởi VeriSign. Phải đảm bảo quyền truy cập công bằng vào SRS (※1) với tất cả các nhà đăng ký và phải ở trên vị trí trung lập.

 

[Registrar]

Những nhà đăng ký được công nhận bởi ICANN là những nhà đăng ký tên miền ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp, và có nguồn lực, động cơ, kỹ thuật và năng lực kinh doanh đầy đủ dựa trên Chính sách chứng nhận nhà đăng ký (Registrar Accreditation Policy) và Hiệp định chứng nhận nhà đăng ký (Registrar Accreditation Agreements) của Tổ chức phi lợi nhuận ICANN. Nhà đăng ký có thể ký hợp đồng nhà cung cấp/nhà đăng ký với các nhà cung cấp (Registry-Registrar Agreement) và sử dụng SRS để đăng ký thông tin tên miền trực tiếp với cơ sở dữ liệu của nhà cung cấp.

 

※ 1 SRS là một phần mềm mà nhiều đăng ký có thể cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền bằng việc sử dụng một nhà cung cấp dịch vụ chung. Hệ thống này dựa trên bản thỏa thuận giữa nhà cung cấp và chính phủ Hoa Kỳ. Những nhà đăng ký đươc công nhận bởi ICANN và đã ký hợp đồng nhà cung cấp/nhà đăng ký với nhà cung cấp sẽ được thực hiện các nghiệp vụ của nhà đăng ký.

 

※ 2 ICANN là viết tắt của Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi chính phủ Hoa Kỳ để duy trì các hoạt động Internet, một phần lớn trong số đó liên quan đến việc duy trì địa chỉ mạng.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi