Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cổng kết nối Inbound

Bạn có thể điêu khiển cổng để kết nối với máy chủ vps từ một dải các cổng đã được cho phép trong mạng.

 

Cho phép All Access: Cho phép tất cả các số cổng kết nối.

SSH: Chỉ cho phép cổng số 22.

Web: Cho phép hai cổng 80 hoặc 443.

Mail: Cho phép cổng số 25, 110, 143, 465, 587, hay 995.

MySQL: Chỉ cho phép cổng số 3306.

PostgreSQL: Chỉ cho phép cổng số 5432.

RDP: Chỉ cho phép cổng số 3389.

 

Các thiết lập ban đầu của truy cập các cổng được thiết lập như là [Allow All].

Truy cập cho phép các cổng ngoài có thể được thiết lập trong admin API.

  • FAQ liên quan

Hạn chế về sử dụng

Có thể tạm dừng việc sử dụng VPS và han chế băng thông theo quy định v ...

Khác

Xóa/Hủy dịch vụ

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển. 2. Chọn dịch vụ thích hợp (VPS / ...

Khác

Sử dụng thương mại

Bạn được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại. X ...

Khác

Hỗ trợ kỹ thuật

Lệnh và cấu hình của VPS chúng tôi không hỗ trợ. Nếu bạn không có kinh ...

Khác

Cổng kết nối Inbound

Bạn có thể điêu khiển cổng để kết nối với máy chủ vps từ một dải các c ...

Khác

Kết nối DB Server thông qua Designed Network

VPS và DB server của Z.com có thể được kết nối với nhau thông qua mạng ...

Khác

Thêm một mạng riêng

Bạn có thể thêm một network segment để xây dựng một mạng riêng bằng cá ...

Khác

Thêm một địa chỉ IP khác

Bạn có thể thêm một địa chỉ IPv4 bổ sung (network segment mà có số của ...

Khác

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi