Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Thêm một mạng riêng

Bạn có thể thêm một network segment để xây dựng một mạng riêng bằng cách sử dụng VPS trên [network] trên menu bên trái.

Các dải địa chỉ mạng được thiết lập sẽ được thêm vào VPS bằng cách truy cập bằng VPS, di chuyển đến [network] trên Danh mục bên trái sau đó thực hiện các thao tác từ danh sách [Private network].

 

【Lớp Địa chỉ】

Bạn có thể chọn một lớp địa chỉ từ [Lớp A], [Lớp B], hoặc [Lớp C].

 

【Địa chỉ mạng】

Bạn có thể thiết lập các địa chỉ mạng của dải địa chỉ để thêm.

Số lượng địa chỉ IP riêng có thể được sử dụng trong các dải địa chỉ khác nhau tùy thuộc vào các thiết lập địa chỉ mạng.

Bạn có thể xác định giá trị tiền tố từ 21 đến 27.

  • FAQ liên quan

Hạn chế về sử dụng

Có thể tạm dừng việc sử dụng VPS và han chế băng thông theo quy định v ...

Khác

Xóa/Hủy dịch vụ

1. Đăng nhập vào bảng điều khiển. 2. Chọn dịch vụ thích hợp (VPS / ...

Khác

Sử dụng thương mại

Bạn được phép sử dụng dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại. X ...

Khác

Hỗ trợ kỹ thuật

Lệnh và cấu hình của VPS chúng tôi không hỗ trợ. Nếu bạn không có kinh ...

Khác

Cổng kết nối Inbound

Bạn có thể điêu khiển cổng để kết nối với máy chủ vps từ một dải các c ...

Khác

Kết nối DB Server thông qua Designed Network

VPS và DB server của Z.com có thể được kết nối với nhau thông qua mạng ...

Khác

Thêm một mạng riêng

Bạn có thể thêm một network segment để xây dựng một mạng riêng bằng cá ...

Khác

Thêm một địa chỉ IP khác

Bạn có thể thêm một địa chỉ IPv4 bổ sung (network segment mà có số của ...

Khác

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi