Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

phpMyAdmin

phpMyAdmin là tính năng có thể quản lý cơ sở dữ liệu từ trình duyệt Web. Có thể thực hiện đăng nhập tự động bất cứ khi nào từ Control Panel.

  • FAQ liên quan

Các tiện ích mặc định

Jetpack và các tiện ích mặc định của Z.com for WordPress được cài đặt ...

Các loại chức năng

Lịch sử sử dụng

Bạn có thể xem lượng dữ liệu transfer, băng thông và số lượng khách tr ...

Các loại chức năng

Môi trường thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm được chuẩn bị giống với môi trường chế tạo. Chún ...

Các loại chức năng

Logs lỗi

Lỗi Nginx và PHP có thể được hiển thị đến 5 ngày đối với cả trang chế ...

Các loại chức năng

phpMyAdmin

phpMyAdmin là tính năng có thể quản lý cơ sở dữ liệu từ trình duyệt We ...

Các loại chức năng

SFTP

Có thể đăng ký nhiều tài khoản riêng lẻ tại cả môi trường chế tạo và m ...

Các loại chức năng

Cài đặt bộ nhớ đệm

Được trang bị một hệ thống bộ nhớ đệm ban đầu, hỗ trợ xóa bộ nhớ đệm v ...

Các loại chức năng

Tên miền

Hỗ trợ công khai trang WordPress dưới tên miền mà bạn đã đăng ký. Nếu ...

Các loại chức năng

Sao chép Website

Bạn có thể dễ dàng sao chép trang WordPress đã được công khai. Bạn có ...

Các loại chức năng

Sao lưu

Bạn có thể sử dụng chức năng sao lưu. Sao lưu tự động được thực hiện m ...

Các loại chức năng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi