Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Môi trường thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm sẽ là một nơi để thử nghiệm cài đặt cho website chính của bạn, và cũng là một trang web WordPress hoạt động độc lập với website chính.

Vì là môi trường giống với môi trường thực nên bạn có thể thực hiện các thao tác thực trước khi bạn công khai trang web đó.

Nếu các thao tác đã được hoàn thiện tại môi trường thử nghiệm, bạn có thể sao chép vào môi trường chế tạo chỉ bằng 1 cái click. Khi đó, bạn có thể lựa chọn chỉ sao chép các bảng cơ sở dữ liệu cần thiết.

Bạn có thể sao chép nội dung giữa môi trường thực và môi trường thử nghiệm bằng cách sử dụng tiện ích sẵn có được thiết lập trên trang quản trị WordPress của môi trường thực.

Bạn có thể xóa hoặc tạo ra một trang thử nghiệm mới từ trang quản trị nếu cần.

 

Bằng cách sử dụng cùng với các tính năng sao lưu/khôi phục, chu trình dưới đây sẽ được thực hiện chỉ bằng thao tác click trên Control Panel.

[Tạo trang]→[Sao chép từ môi trường thực sang môi trường thử nghiệm]→[Chỉnh sửa trên môi trường thử nghiệm]→[Sao chép lại từ môi trường thực nếu lỗi]→[Kiểm tra lại]→[Chỉnh sửa hoàn tất]→[sao chép từ môi trường thử nghiệm sang môi trường thực tế.]

  • FAQ liên quan

Quyền hạn chỉnh sửa thư mục/File

Từ chính sách bảo mật, Z.com for WordPress thiết lập quyền hạn cho khá ...

Cài đặt server

Chuyển nội dung từ trang thử nghiệm sang trang chế tạo

Việc chuyển dữ liệu từ trang thử nghiệm sang trang công khai sẽ được t ...

Cài đặt server

Phương pháp cập nhật phiên bản WordPress tại trang thử nghiệm

Tại trang thử nghiệm của Z.com for WordPress, bạn có thể cập nhật phiê ...

Cài đặt server

Đăng nhập vào trang thử nghiệm

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó click vào máy chủ WordPress có ...

Cài đặt server

Tạo trang thử nghiệm

1. Đăng nhập vào Control Panel, sau đó Click vào máy chủ WordPress tươ ...

Cài đặt server

Dịch vụ tùy chọn

1. Click vào máy chủ WordPress trong danh sách hosting từ Control Pane ...

Cài đặt server

Tính năng bộ nhớ đệm

Bạn có thể bật ON/OFF tính năng cài đặt bộ nhớ đệm của Z.com for WordP ...

Cài đặt server

Số người truy cập

Gói cơ bản của Z.com for WordPress hỗ trợ 30.000 khách truy cập mỗi th ...

Cài đặt server

Môi trường thử nghiệm

Môi trường thử nghiệm sẽ là một nơi để thử nghiệm cài đặt cho website ...

Cài đặt server

Backup data

Tại Z.com for WordPress, tính năng sao lưu và phục hồi được trang bị v ...

Cài đặt server

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi