Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cập nhật WordPress

Z.com for WordPress cung cấp tự động cập nhật cho WordPress để duy trì môi trường an toàn bất cứ lúc nào.

Khách hàng không được phép cập nhật WordPress của mình.

 

■ Các bước cập nhật nhỏ

1. WordPress bắt đầu cung cấp cập nhật nhỏ.

2. Cập nhật sẽ tự động được thực hiện.

3. Thông báo sẽ được gửi đến người dùng thông qua Control Panel đồng thời.

 

■ Các bước cập nhật chính

1. WordPress bắt đầu cung cấp cập nhật lớn.

2. Chúng tôi kiểm chứng các phiên bản mới của WordPress để cung cấp các dịch vụ đảm bảo tới khách hàng.

3. Ngay sau khi xác minh được hoàn tất, ngày cập nhật tiếp theo sẽ được thông báo Control Panel cho người sử dụng.

4. Cập nhật sẽ được tự động thực hiện vào ngày dự kiến.

 

※ Nếu bạn tiếp tục sử dụng phiên bản cũ sau khi tự động cập nhật hoàn tất, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về vấn đề phát sinh.

Xin lưu ý rằng tính năng tự động cập nhật sẽ không thể dừng lại sau khi nó bắt đầu.

  • FAQ liên quan

Password quản lý WordPress ban đầu

Bạn có thể tạo mật khẩu quản lý WordPress ban đầu theo các bước dưới đ ...

WordPress

Nguồn tài nguyên của WordPress

Về nguồn tài nguyên của WordPress, WordPress Codex được tích hợp sẵn n ...

WordPress

Số lượng tối đa của máy chủ có thể sử dụng

Mặc định một hosting WordPress là cài đặt ban đầu 01 Wordpress nhưng b ...

WordPress

Tính năng Multi-Site của WordPress

Đây là tính năng dùng để quản lý nhiều trang WordPress chỉ tại một tra ...

WordPress

Cập nhật WordPress

Z.com for WordPress cung cấp tự động cập nhật cho WordPress để duy trì ...

WordPress

Tự động cập nhât các giao diện và tiện ích

Chúng tôi không cung cấp tự động cập nhật cho các giao diện và tiện íc ...

WordPress

Thiết lập múi giờ cho WordPress

Z.com for WordPress đã sẵn sàng để sử dụng ngay sau khi đăng ký hoàn t ...

WordPress

Địa chỉ IP tĩnh

Bạn có thể thêm địa chỉ IP tĩnh tại "Môi trường thật" của website Word ...

WordPress

Vượt quá lượt truy cập

Tại Z.com for WordPress, gói cơ bản có số lượt truy cập hàng tháng là ...

WordPress

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi