Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Đăng ký lịch sử ghé thăm cửa hàng

Bạn có thể đăng ký từ lịch sử ghé thăm cửa hàng trên màn hình quản lý.
Bạn có thể gửi lên tới 4 hình ảnh tùy ý.

  • FAQ liên quan

Tôi có thể đưa link vào dòng thời gian(timeline) được không

Chúng không thể đính kèm vào link, nhưng có thể được biểu thị qua chữ. ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Có thể dùng bao nhiêu ký tự trong Lịch sử đến thăm cửa hàng

Bạn sẽ có thể nhập hơn 100 ký tự (nhảy đến dòng tiếp theo sẽ được tính ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Có thể thay đổi thời gian của tin nhắn Push cho 1 dự định đến cửa hàng không?

Nó sẽ tốn phí, nhưng có thể được. Về thông tin chi tiết, xin hãy liên ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Khi nào thì tin nhắn đẩy cho 1 dự định đến cửa hàng được gửi?

App sẽ được cài gửi thông báo đẩy vào 8 giờ tối vào ngày trước dự định ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Làm như thế nào để gắn ngầy trên dự định tới lần sau?

Chọn ngày muốn thiết lập trên lịch của màn hình trước, tiếp tục ấn nút ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng, MyStoreApp

Đăng ký lịch hẹn lần tới

Bạn có thể đăng ký từ lịch sử ghé thăm cửa hàng trên màn hình quản lý. ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Đăng ký lịch sử ghé thăm cửa hàng

Bạn có thể đăng ký từ lịch sử ghé thăm cửa hàng trên màn hình quản lý. ...

Lịch sử ghé thăm cửa hàng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi