Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Không thể gửi được thông tin Push.

iOS
Trường hợp thiết lập như dưới đây thì sẽ không gửi được thông tin Push.

Thiết lập thông tin của ứng dụng mà OFF
(Vào phần thiết lập→thiết lập thông tin kéo sang ON)
Trên thiết bị  iPhone thông tin Push mà OFF
(Vào phần thiết lập trên thiết bị iPhone →Thông tin →chọn ứng dụng →cho phép thông tin→thiết lập thông tin ON)
Android
Trường hợp thiết lập như dưới đây thì sẽ không gửi được thông tin Push.

Thiết lập thông tin của ứng dụng mà OFF
(Vào phần thiết lập→thiết lập thông tin kéo sang ON)
Trên thiết bị  Adroid  thông tin Push mà OFF
(Vào phần thiết lập trên thiết bị Android→Tình trạng sử dụng ứng dụng→Chọn ứng dụng→Kiểm tra phần hiển thị thông tin)
Tự ứng dụng đang trong lúc dừng hoạt động
(Vào thiết lập trên thiết bị Android→Tình trạng sử dụng ứng dụng→Chọn ứng dụng→Trường hợp không thể ấn nút dừng bắt buộc thì ứng dụng sẽ tạm dừng hoạt động.khởi động ứng dụng sẽ khôi phục )
Nếu tình trạng này phát sinh thường xuyên cho dù đã thiết lập giống như trên, có khả năng thay đổi thiết lập ứng dụng trên công cụ nào đó ngoài ứng dụng.Trường hợp đó vui lòng xác nhận lại công cụ tương thích hay ứng dụng.

  • FAQ liên quan

Tôi có thể bỏ link vào tin nhắn đẩy không?

Nó sẽ được hiển thị như chữ bình thường. Cho dù bạn nhập URL, nó sẽ k ...

Gửi tin nhắn Push

Có lịch sử ghi lại những tin nhắn đẩy không?

Cho đến hiện tại thì chưa có tính năng nào như vậy

Gửi tin nhắn Push

Không thể gửi được thông tin Push.

iOS Trường hợp thiết lập như dưới đây thì sẽ không gửi được thông tin ...

Gửi tin nhắn Push, MyStoreApp

Thông tin Push không phát ra tiếng trên thiết bị.

IOS Tùy theo  thiết lập của thiết bị (Thiết lập tiếng hay chế độ im l ...

Gửi tin nhắn Push, MyStoreApp

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi