Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Có lý do nào cho sự giảm SL coupon phát hành hay coupon sử dụng từ lần cuối tôi check chúng không?

Nếu xóa coupon từ lịch sử phát hành coupon, số lượng coupon phát
hành và sử dụng của cùng loại coupon đó sẽ bị loại ra trong phần tính tổng lũy tích. Nếu bạn muốn có dữ liệu coupon chính xác, xin đừng xóa coupon nào cho dù chúng đã hết hạn

  • FAQ liên quan

Tôi có thể tăng hay giảm các thông tin khách hàng đã thu thập không (tên, giới tính, tuổi,..)

Do những hạn chế về đặc tính kỹ thuật, thay đổi nội dung mục thông tin ...

Quản lý ứng dụng

Có cách nào biết mã code chuyển đổi trên thiết bị khách hàng không?

Nếu bạn tìm kiếm ID của người sử dụng có cấp bậc là thành viên điện t ...

Quản lý ứng dụng

Tôi chưa sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng, nhưng từ giờ tôi muốn sử dụng nó

Khách hàng sử dụng gói tiêu chuẩn sẽ phải tốn phí phụ thêm cho tính nă ...

Quản lý ứng dụng

Quản lý app có lựa chọn theo tuần, tháng và năm. Có thể nào xem dữ liệu ngoài phạm vi này không?

Bạn sẽ không thể sử dụng công cụ quản lý app để xem dữ liệu ngoài phạ ...

Quản lý ứng dụng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi