Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Quản lý app có lựa chọn theo tuần, tháng và năm. Có thể nào xem dữ liệu ngoài phạm vi này không?

Bạn sẽ không thể sử dụng công cụ quản lý app để xem dữ liệu ngoài
phạm vi này. Nếu bạn muốn làm như vậy, chúng tôi giới thiệu bạn cài Google Analytics (phân tích Google). Nó là một tính năng tùy chọn, nên bạn hãy trao đổi với đại diện sales về chi phí và các chi tiết khác. Hơn nữa, nếu bạn có kế hoạch giới thiệu Google Analytics trong giai đoạn sử dụng của bạn, bạn sẽ cần thay đổi app và đăng ký với app store lần nữa. Xin hãy lưu ý rằng dữ liệu quản lý app sẽ không được lưu trữ hoặc thể hiện ở phiên bản mới

  • FAQ liên quan

Tôi có thể tăng hay giảm các thông tin khách hàng đã thu thập không (tên, giới tính, tuổi,..)

Do những hạn chế về đặc tính kỹ thuật, thay đổi nội dung mục thông tin ...

Quản lý ứng dụng

Có cách nào biết mã code chuyển đổi trên thiết bị khách hàng không?

Nếu bạn tìm kiếm ID của người sử dụng có cấp bậc là thành viên điện t ...

Quản lý ứng dụng

Tôi chưa sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng, nhưng từ giờ tôi muốn sử dụng nó

Khách hàng sử dụng gói tiêu chuẩn sẽ phải tốn phí phụ thêm cho tính nă ...

Quản lý ứng dụng

Quản lý app có lựa chọn theo tuần, tháng và năm. Có thể nào xem dữ liệu ngoài phạm vi này không?

Bạn sẽ không thể sử dụng công cụ quản lý app để xem dữ liệu ngoài phạ ...

Quản lý ứng dụng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi