Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Thẻ tên

Thẻ tên được dùng để phân biệt các máy chủ và số lượng các chữ cái bạn có thể sử dụng lên đến 255 ký tự từ 1.

Thay đổi có thể được thực hiện trong bảng điều khiển.

  • FAQ liên quan

Tài khoản SSH

SSH cho phép bạn chuyển các tập tin một cách an toàn trên Internet và ...

Cài đặt server

Địa chỉ IP tĩnh

Địa chỉ IP tĩnh có sẵn. Bạn có thể sử dụng nó ngay sau khi bạn đăng ...

Cài đặt server

Hạn chế truy cập

Chúng tôi cung cấp một chức năng hạn chế truy cập vào bảng điều khiển. ...

Cài đặt server

Thiết lập tài khoản FTP

1. Đăng nhập vào cPanel và chọn [tài khoản FPT] trong phần tập tin.2. ...

Cài đặt server

Thẻ tên

Thẻ tên được dùng để phân biệt các máy chủ và số lượng các chữ cái bạn ...

Cài đặt server

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi