Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Các bước xác thực

Để sử dụng Z.com, vui lòng xác thực qua số điện thoại đã đăng ký. Có 2 loại xác thực là xác thực qua điện thoại và xác thực bằng SMS.

 

【Xác thực bằng giọng nói thoại】

1. Nhập các thông tin cần thiết, và chọn [Lưu].

2. Chọn [Xác thực bằng giọng nói], và nhấn [Gửi].

3. Bạn sẽ nhận được một cuộc gọi xác thực. Khi bạn trả lời điện thoại, mã PIN xác thực sẽ xuất hiện trên màn hình.

4. Nhập mã PIN, sau đó tin nhắn sẽ xuất hiện chứng tỏ việc xác nhận đã được hoàn thành.

 

【Xác thực bằng SMS】

1. Nhập các thông tin cần thiết, và chọn [Lưu].

2. Chọn [Xác thực bằng SMS], và nhấn [Gửi].

3. Bạn sẽ nhận được mã PIN xác thực thông qua tin nhắn SMS.

4. Nhập mã PIN, sau đó tin nhắn sẽ xuất hiện chứng tỏ việc xác nhận đã được hoàn thành.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi