Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Sử dụng GeoDNS

Nếu bạn kích hoạt Geo DNS, bạn sẽ cần thiết lập một vài bản ghi A khác nhau cài đặt cho DNS, địa chỉ IP gần nhất của bản ghi được yêu cầu sẽ trả lời. Người dùng truy cập tên miền sẽ được hướng tới máy chủ có IP gần nhất.

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi