Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Chi phí sử dụng VPS khi Shutdown (tắt nguồn)

Do trong thời gian Shutdown (tắt nguồn), VPS vẫn sử dụng tài nguyên như khi hoạt động nên chi phí sẽ vẫn được tính giống như khi VPS hoạt động.

  • FAQ liên quan

Giới hạn và tính phí cho việc chuyển đổi dữ liệu

Phụ phí sẽ được tính phụ thuộc vào việc lựa chọn khu vực.Và giới hạn t ...

Bảng giá

Chi phí sử dụng VPS khi Shutdown (tắt nguồn)

Do trong thời gian Shutdown (tắt nguồn), VPS vẫn sử dụng tài nguyên nh ...

Bảng giá

Giá

Giá tiền cho VPS thay đổi tùy thuộc vào việc chọn bộ nhớ, CPU và SSD.Đ ...

Bảng giá

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi