Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Những bước đầu tiên

1. Đăng nhập vào Cpanel của Z.com

2. Click lên nút Cloud trong Cpanel của Z.com

3. Chọn một tiến trình, hình ảnh và một lựa chọn nào đó, sau đó Click chuột vào [+Server]

4. Bạn cần đợi vài phút trước khi bắt đầu sử dụng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi