Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Lấy lại cơ sở dữ liệu sao lưu tự động

Hệ thống sẽ tự động Lấy 3 bản sao lưu tự động của 1 bản sao lưu bằng cách chuyển tự động sao lưu từ [enable] trong accordion của thông tin máy chủ.

Đây là một lựa chọn có tính thêm phí.

Nếu bạn bật tính năng tự động sao lưu từ [enable], danh sách dữ liệu lấy sao lưu sẽ xuất hiện trong accordion của danh sách cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn click [return] phía bên phải của sao lưu dữ liệu nó sẽ khôi phục.

  • FAQ liên quan

Thêm một Mail Server

Thêm 1 mail server tại phần thêm server trong menu bên trái.Bạn có thể ...

Application Server

Kiểm tra trạng thái kết nối với Mail Server

Nếu bạn click vào của danh sách các địa chỉ email, thông tin mạng mà đ ...

Application Server

Fix địa chỉ IP của Mail Server cho việc gửi Mail

Nếu bạn bật chức năng địa chỉ IP tĩnh từ [enable] thì các địa chỉ IPv4 ...

Application Server

Lấy lại mail sao lưu tự động

Nó lấy 3 bản sao lưu của một bản sao lưu tự động bằng cách chuyển tự đ ...

Application Server

Thêm dung lượng đĩa cho Mail Server

Bạn có thể thay đổi kích thước của không gian đĩa bằng cách click vào ...

Application Server

Lấy lại cơ sở dữ liệu sao lưu tự động

Hệ thống sẽ tự động Lấy 3 bản sao lưu tự động của 1 bản sao lưu bằng c ...

Application Server

Truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua phpMyAdmin

Đôi với việc quản trị cơ sở dữ liệu, bạn có thể sử dụng phpMyAdmin cun ...

Application Server

Thêm người dùng cơ sở dữ liệu

Bạn có thể thêm một người sử dụng cơ sở dữ liệu bằng cách clik vào [+ ...

Application Server

Thêm cơ sở dữ liệu

Bạn có thể thêm một cơ sở dữ liệu ằng cách click vào [+ Add] nút bên p ...

Application Server

Thêm DB server

Để thêm DB server, di chuyển tới [Add Server] trên menu bên trái.Bạn c ...

Application Server

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi