Maximumdiscount
10%
until Jun 2023

Transfer Domain to

.com .net .org .com.la .gov.la

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

183,600 ກີບ

ສາມາດໂອນຍ້າຍໂດເມນໄດ້ທັນທີ

CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

ຂັ້ນຕອນໃນການໂອນຍ້າຍໂດເມນມາທີ່ Z.com

5 ຂັ້ນຕອນໃນການກວດສອບໂດເມນ

* ການຍ້າຍຂໍ້ມູນປົກຕິແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາ 1-2 ອາທິດຫຼັງຈາກການຊໍາລະເງິນແລ້ວ ການຈ່າຍເງິນຜ່ານບາງຊ່ອງທາງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາກວດສອບເພີ່ມເຕີມ

  • 1
  • ປະກອບແບບຟອມໂອນຍ້າຍໂດເມນແລ້ວສົ່ງໃຫ້ Z.com
  • 2
  • ຊໍາລະເງິນ
  • 3
  • ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຂໍໂອນຍ້າຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
  • 4
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຮົາຂໍຍ້າຍຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ່າສຸດຂອງໂດເມນ
  • 5
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະກວດສອບການຂໍໂອນຍ້າຍໂດເມນ
  • 6
  • * ໃຫ້ກວດສອບການຢືນຢັນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ່າສຸດ ໃນບາງກໍລະນີ ບາງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢືນຢັນ

Transfer Price

Domains Price
.com210,000 ກີບ 189,000 ກີບ
.net228,000 ກີບ 205,200 ກີບ
.shop600,000 ກີບ 540,000 ກີບ
.org231,000 ກີບ 207,900 ກີບ
.biz360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.xyz300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.co540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.info390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.mobi450,000 ກີບ 405,000 ກີບ
.me360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.click252,000 ກີບ 226,800 ກີບ
.link265,200 ກີບ 238,680 ກີບ
.club300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.asia330,000 ກີບ 297,000 ກີບ
.pw390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.site510,000 ກີບ 459,000 ກີບ
.space390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.online660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.website390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.pro390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.fun390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.black1,020,000 ກີບ 918,000 ກີບ
.blue360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.cloud390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.design900,000 ກີບ 810,000 ກີບ
.host1,560,000 ກີບ 1,404,000 ກີບ
.organic1,320,000 ກີບ 1,188,000 ກີບ
.pink360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.press1,200,000 ກີບ 1,080,000 ກີບ
.promo360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.red360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.wiki480,000 ກີບ 432,000 ກີບ
.land570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.io1,080,000 ກີບ 972,000 ກີບ
.zone570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.win540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.vision570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.video510,000 ກີບ 459,000 ກີບ
.vet600,000 ກີບ 540,000 ກີບ
.vc660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.university960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.tv660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.training570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.trade540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.tours960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.tools570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.today420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.technology420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.team570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.taxi960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.tattoo780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.studio540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.solutions420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.solar1,020,000 ກີບ 918,000 ກີບ
.software570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.soccer360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.skin300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.show570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.sexy60,000,000 ກີບ 54,000,000 ກີບ
.security48,000,000 ກີບ 43,200,000 ກີບ
.school570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.sc1,920,000 ກີບ 1,728,000 ກີບ
.sale570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.reviews420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.review540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.restaurant960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.rentals570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.rent1,080,000 ກີບ 972,000 ກີບ
.racing540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.pub570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.productions570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.plus570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.photos390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.photography420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.pet360,000 ກີບ 324,000 ກີບ
.party540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.ooo540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.movie5,100,000 ກີບ 4,590,000 ກີບ
.money570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.mn840,000 ກີບ 756,000 ກີບ
.media660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.market660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.makeup300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.loan540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.live510,000 ກີບ 459,000 ກີບ
.limo900,000 ກີບ 810,000 ກີບ
.limited570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.lawyer960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.kitchen960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.jewelry960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.international420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.institute420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.ink450,000 ກີບ 405,000 ກີບ
.industries570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.how540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.house570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.homes300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.holiday960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.holdings960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.health1,200,000 ກີບ 1,080,000 ກີບ
.hair300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.guru660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.guide570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.graphics390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.golf960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.gold1,680,000 ກີບ 1,512,000 ກີບ
.gifts570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.gallery390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.furniture960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.foundation540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.forum24,000,000 ກີບ 21,600,000 ກີບ
.forsale570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.fitness570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.finance960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.farm570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.fan720,000 ກີບ 648,000 ກີບ
.family510,000 ກີບ 459,000 ກີບ
.express570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.expert960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.events570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.estate570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.enterprises570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.engineering960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.engineer570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.energy1,680,000 ກີບ 1,512,000 ກີບ
.education420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.download540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.dog960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.direct570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.dentist960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.delivery960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.degree780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.dating960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.dance420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.creditcard2,580,000 ກີບ 2,322,000 ກີບ
.credit1,680,000 ກີບ 1,512,000 ກີບ
.coupons960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.cool600,000 ກີບ 540,000 ກີບ
.consulting660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.construction570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.computer570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.coffee570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.coach960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.clothing570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.cleaning960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.city390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.church660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.chat570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.cc240,000 ກີບ 216,000 ກີບ
.casino2,580,000 ກີບ 2,322,000 ກີບ
.cash570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.cars48,000,000 ກີບ 43,200,000 ກີບ
.careers960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.car48,000,000 ກີບ 43,200,000 ກີບ
.camp960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.camera960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.cafe660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.buzz660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.boutique570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.bingo900,000 ກີບ 810,000 ກີບ
.bike570,000 ກີບ 513,000 ກີບ
.bid540,000 ກີບ 486,000 ກີບ
.bet390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.best1,680,000 ກີບ 1,512,000 ກີບ
.beauty300,000 ກີບ 270,000 ກີບ
.bar1,200,000 ກີບ 1,080,000 ກີບ
.band420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.auto48,000,000 ກີບ 43,200,000 ກີບ
.attorney960,000 ກີບ 864,000 ກີບ
.agency420,000 ກີບ 378,000 ກີບ
.actor660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.academy660,000 ກີບ 594,000 ກີບ
.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.gov.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.org.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.edu.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.mil.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.info.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.com.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.net.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.biz.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.ລາວ80,000 ກີບ 72,000 ກີບ
 • * ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ! !

Select country you prefer.