Maximumdiscount
10%
until Jul 2024

Transfer Domain to

.com .net .org .com.la .gov.la

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ

266,760 ກີບ

ສາມາດໂອນຍ້າຍໂດເມນໄດ້ທັນທີ

CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

ຂັ້ນຕອນໃນການໂອນຍ້າຍໂດເມນມາທີ່ Z.com

5 ຂັ້ນຕອນໃນການກວດສອບໂດເມນ

* ການຍ້າຍຂໍ້ມູນປົກຕິແລ້ວຈະໃຊ້ເວລາ 1-2 ອາທິດຫຼັງຈາກການຊໍາລະເງິນແລ້ວ ການຈ່າຍເງິນຜ່ານບາງຊ່ອງທາງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາກວດສອບເພີ່ມເຕີມ

  • 1
  • ປະກອບແບບຟອມໂອນຍ້າຍໂດເມນແລ້ວສົ່ງໃຫ້ Z.com
  • 2
  • ຊໍາລະເງິນ
  • 3
  • ພວກເຮົາຈະດໍາເນີນການຂໍໂອນຍ້າຍຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ
  • 4
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ເຮົາຂໍຍ້າຍຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ່າສຸດຂອງໂດເມນ
  • 5
  • ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະກວດສອບການຂໍໂອນຍ້າຍໂດເມນ
  • 6
  • * ໃຫ້ກວດສອບການຢືນຢັນຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລ່າສຸດ ໃນບາງກໍລະນີ ບາງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຢືນຢັນ

Transfer Price

Domains Price
.com296,400 ກີບ 266,760 ກີບ
.net335,400 ກີບ 301,860 ກີບ
.shop858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.org335,400 ກີບ 301,860 ກີບ
.biz468,000 ກີບ 421,200 ກີບ
.xyz390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.co780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.info624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.mobi780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.me468,000 ກີບ 421,200 ກີບ
.click327,600 ກີບ 294,840 ກີບ
.link344,760 ກີບ 310,284 ກີບ
.club390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.asia429,000 ກີບ 386,100 ກີບ
.pw546,000 ກີບ 491,400 ກີບ
.site858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.space702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.online858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.website702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.pro624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.fun858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.black1,482,000 ກີບ 1,333,800 ກີບ
.blue546,000 ກີບ 491,400 ກີບ
.cloud546,000 ກີບ 491,400 ກີບ
.design1,209,000 ກີບ 1,088,100 ກີບ
.host2,262,000 ກີບ 2,035,800 ກີບ
.organic1,872,000 ກີບ 1,684,800 ກີບ
.pink546,000 ກີບ 491,400 ກີບ
.press1,716,000 ກີບ 1,544,400 ກີບ
.promo585,000 ກີບ 526,500 ກີບ
.red546,000 ກີບ 491,400 ກີບ
.wiki663,000 ກີບ 596,700 ກີບ
.land858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.io1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.zone858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.win702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.vision858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.video858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.vet936,000 ກີບ 842,400 ກີບ
.vc858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.university1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.tv858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.training858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.trade702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.tours1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.tools858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.today624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.technology702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.team858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.taxi1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.tattoo1,053,000 ກີບ 947,700 ກີບ
.studio858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.solutions702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.solar1,365,000 ກີບ 918,000 ກີບ
.software858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.soccer624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.skin390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.show975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.sexy84,240,000 ກີບ 75,816,000 ກີບ
.security67,860,000 ກີບ 61,074,000 ກີບ
.school858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.sc2,730,000 ກີບ 2,457,000 ກີບ
.sale858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.reviews1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.review702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.restaurant1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.rentals858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.rent1,560,000 ກີບ 1,404,000 ກີບ
.racing702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.pub858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.productions858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.plus858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.photos663,000 ກີບ 596,700 ກີບ
.photography819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.pet585,000 ກີບ 526,500 ກີບ
.party702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.ooo702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.movie7,254,000 ກີບ 6,528,600 ກີບ
.money858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.mn1,209,000 ກີບ 1,088,100 ກີບ
.media975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.market975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.makeup390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.loan702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.live780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.limo1,326,000 ກີບ 1,193,400 ກີບ
.limited819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.lawyer1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.kitchen1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.jewelry1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.international702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.institute663,000 ກີບ 596,700 ກີບ
.ink624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.industries897,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.how702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.house975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.homes390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.holiday1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.holdings1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.health1,716,000 ກີບ 1,544,400 ກີບ
.hair390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.guru936,000 ກີບ 842,400 ກີບ
.guide858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.graphics624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.golf1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.gold2,574,000 ກີບ 2,316,600 ກີບ
.gifts819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.gallery624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.furniture2,730,000 ກີບ 2,457,000 ກີບ
.foundation780,000 ກີບ 702,000 ກີບ
.forum34,320,000 ກີບ 30,888,000 ກີບ
.forsale819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.fitness858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.finance1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.farm858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.fan1,209,000 ກີບ 1,088,100 ກີບ
.family819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.express858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.expert1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.events858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.estate858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.enterprises858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.engineering1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.engineer858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.energy2,574,000 ກີບ 2,316,600 ກີບ
.education741,000 ກີບ 666,900 ກີບ
.download702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.dog1,404,000 ກີບ 1,263,600 ກີບ
.direct858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.dentist1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.delivery1,326,000 ກີບ 1,193,400 ກີບ
.degree1,170,000 ກີບ 1,053,000 ກີບ
.dating1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.dance702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.creditcard4,212,000 ກີບ 3,790,800 ກີບ
.credit2,574,000 ກີບ 2,316,600 ກີບ
.coupons1,326,000 ກີບ 1,193,400 ກີບ
.cool858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.consulting1,053,000 ກີບ 947,700 ກີບ
.construction858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.computer858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.coffee858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.coach1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.clothing819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.cleaning1,443,000 ກີບ 1,298,700 ກີບ
.city624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.church975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.chat858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.cc312,000 ກີບ 280,800 ກີບ
.casino3,744,000 ກີບ 3,369,600 ກີບ
.cash819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.cars68,640,000 ກີບ 61,776,000 ກີບ
.careers1,560,000 ກີບ 1,404,000 ກີບ
.car68,640,000 ກີບ 61,776,000 ກີບ
.camp1,326,000 ກີບ 1,193,400 ກີບ
.camera1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.cafe975,000 ກີບ 877,500 ກີບ
.buzz858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.boutique819,000 ກີບ 737,100 ກີບ
.bingo1,326,000 ກີບ 1,193,400 ກີບ
.bike858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.bid702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.bet624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.best2,184,000 ກີບ 1,965,600 ກີບ
.beauty390,000 ກີບ 351,000 ກີບ
.bar1,716,000 ກີບ 1,544,400 ກີບ
.band702,000 ກີບ 631,800 ກີບ
.auto68,640,000 ກີບ 61,776,000 ກີບ
.attorney1,365,000 ກີບ 1,228,500 ກີບ
.agency624,000 ກີບ 561,600 ກີບ
.actor1,014,000 ກີບ 912,600 ກີບ
.academy858,000 ກີບ 772,200 ກີບ
.ai2,886,000 ກີບ 2,886,000 ກີບ
.la450,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.gov.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.org.la250,000 ກີບ 250,000 ກີບ
.edu.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.mil.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.info.la250,000 ກີບ 225,000 ກີບ
.com.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.net.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.biz.la350,000 ກີບ 315,000 ກີບ
.int.la250,000 ກີບ 250,000 ກີບ
.ລາວ80,000 ກີບ 72,000 ກີບ
 • * ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ! !

Select country you prefer.