ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ, ຕຶກ ວຽງຈັນພລາຊ້າ ຊັ້ນ6, ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ຫັດສະດີເຫນືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ
ເວລາເຮັດວຽກ ຈັນ - ສຸກ 8.00 - 17.00 ມ. ເບີໂທ +856 21 316 965

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !

ຫາກມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວ ກະລຸນາໃສ່ ຊື່-ນາມສະກຸນ, ອີເມວ ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນໄວ້ ເພື່ອໃຊ້ໃນການດຳເນີນການ

HOT LINE

+856 21 316 965

+856 20 9524 3741

+856 20 9929 5128

+856 30 5990 741

EMAIL

Contact@gmo-lao.com

ADDRESS

ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ, ຕຶກ ວຽງຈັນພລາຊ້າ ຊັ້ນ6, ຖະໜົນ ສາຍລົມ, ບ້ານ ຫັດສະດີເຫນືອ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ.ລາວ