0

Domaindiscount
10%
until Oct 2020
CAMPAIGN WILL END IN

ໂປຣໂມຊັ້ນພິເສດຫຼຸດ 50% ສໍາລັບໂດເມນ

*ໂອນຍ້າຍໂດເມນ ຟຣີ!!! ຈົດໃໝ່/ຕໍ່ອາຍຸໂດເມນ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ 50% ໜຶ່ງປີທໍາອິດ

*ໄລຍະເວລາເຫຼືອຕໍ່າກວ່າ 3ເດືອນ ຕໍ່ອາຍຸ 1ປີ(ຫຼຸດ 50%) + ໄລຍະເວລາທີ່ເຫຼືອ

ຈົດຊື່ໂດເມນກັບ Z.com ດີກວ່າບ່ອນອື່ນຈັ່ງໃດ?

( ລະບົບໃຫມ່! ຂອງ NetdesignHost.com )

Control Panel ໃຊ້ງານງ່າຍ ສາມາດຈັດການເອງໄດ້ຫມົດ

Z.com ໄດ້ພັດທະນາ Control Panel ຂຶ້ນເອງດ້ວຍ
Concept “ໃຊ້ງານງ່າຍ ຈັດການໄດ້ທັງຫມົດ” ລູກຄ້າ
ສາມາດຈັດການຊື່ໂດເມນໄດ້ເອງທັງຫມົດບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງໂດເມນ, ຈັດການ DNS, ຕໍ່
ອາຍຸ ເຮັດໄດ້ງ່າຍເຮັດໄດ້ Real Time ບໍ່ຈຳເປັນລໍຖ້າ
ເຈົ້າຫນ້າທີ່

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນ ຖືກທີ່ສຸດໃນລາວ!

.com & .net
87,480 บาท/ปี

   .com       .net   

Z.com ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍດຽວໃນປະເທດລາວທີ່ຊື້
ໂດເມນຈຳນວນຫລາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຊື້ຊື່ໂດເມນໄດ້
ໂດຍກົງກັບ onamae ເຮັດໃຫ້ສາມາດຄິດຄ່າບໍລິການໃນ
ການຈົດໂດເມນໄດ້ຖືກກວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນໆ ທີ່ຕ້ອງຊື້
ຜ່ານຕົວແທນບໍ່ສາມາດຊື້ຜ່ານ onamae ໄດ້ເອງເພາະ
ຈໍານວນບໍ່ຫລາຍພໍ

Z.com ມີລູກຄ້າຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 14 ລ້ານໂດເມນ ຫມັ້ນໃຈໄດ້!

Z.com ໃຫ້ບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຫລາຍກວ່າ 20 ປີ ເຮັດ
ໃຫ້ປັດຈຸບັນ ມີຜູ້ຈົດຊື່ໂດເມນຜ່ານເຮົາແລ້ວຫລາຍກວ່າ
14 ລ້ານໂດເມນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດຫມັ້ນ
ໃຈໄດ້ວ່າຈົດໂດເມນກັບເຮົາແລ້ວປອດໄພບໍ່ມີປິດບໍລິສັດ
ລະຫນີຫາຍໄປໃສແນ່ນອນ

z.com logo

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ວິສະວະກອນ Support

Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາ
ຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່
ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດ
ຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ບໍລິການ Whois Privacy (ບໍ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງໂດເມນ) ຟຣີ !

ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເຈົ້າຂອງໂດເມນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງໂດເມນແລະຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ລູກຄ້າສາມາດເປີດໃຊ້ບໍລິການ Whois Privacy ຟຣີ! ຜ່ານ Control Panel ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນທັງຫມົດ

ຄ່າບໍລິການຈົດຊື່ໂດເມນຕ່າງປະເທດ
.com

87,480 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net

116,640 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.shop

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org

124,740 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.xyz

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.co

64,800 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mobi

48,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.me

48,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.click

97,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.link

97,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.club

113,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.asia

48,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pw

97,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.site

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.tech

48,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.space

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.online

16,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.website

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.work

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.pro

64,800 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.top

48,600 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.email

97,200 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.fun

32,400 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.inc

5,832,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.clinic

486,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.la

200,000 ກີບ/ປີ

ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.gov.la

150,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.org.la

150,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.edu.la

150,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.mil.la

150,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.info.la

150,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.com.la

200,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.net.la

200,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ
.biz.la

200,000 ກີບ/ປີ

ຕ້ອງໃຊ້ຫລັກຖານ

ແບບຟອມຕ່າງໆ

* ສໍາລັບໂດເມນອື່ນໆ ( .com/ .la/ .net/ .shop/ ແລະ ອື່ນໆ ) ທ່ານສາມາດຈົດທະບຽນກັບພວກເຮົາໄດ້ເລີຍ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມ

ຕິດຕໍ່ທີມງານ ຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !