Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Thông số kỹ thuật của thiết bị là bao nhiêu để sử dụng ứng dụng ?

Thiết bị phải có trên IOS6, trường hợp hệ điều hành Android là trên 4.0

  • FAQ liên quan

Xác nhận phiên bản của ứng dụng ở đâu?

Phiên bản của iOS và Android khá khác nhau, có thể xác nhận từng phiên ...

Lời nói đầu, MyStoreApp

Thời gian khởi động ứng dụng chậm ( chờ 2~3 phút ứng dụng sẽ được mở)

Do tình trạng đường truyền của server nên sễ mất một khoảng thời gian ...

Lời nói đầu, MyStoreApp

Thông số kỹ thuật của thiết bị là bao nhiêu để sử dụng ứng dụng ?

Thiết bị phải có trên IOS6, trường hợp hệ điều hành Android là trên 4. ...

Lời nói đầu, MyStoreApp

Cài đặt ban đầu

Trước khi hướng dẫn download ứng dụng đã hoàn thành cho khách hàng, vu ...

Lời nói đầu

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi