Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Khi thay đổi thiết bị đầu cuối,cho dù đã không thực hiện thao tác tiếp quản nhưng không hiển thị nội dung tin tức trước.

Ngày tải lại ứng dụng thì tin tức được gửi từ một tháng trước sẽ không hiển thị trên ứng dụng .Trường hợp muốn hiển thị tin tức trong quá khứ vui lòng nhập mã chuyển đổi thiết bị đầu cuối.

  • FAQ liên quan

Tôi không thể phát hành cái tem nào cả

Tem sẽ mất từ 4-5 phút để phát hành và nó còn phụ thuộc vào thiết bị n ...

Tem

Nếu tôi thay đổi số lượng tem qua Beacon, khi nào nó có hiệu lực?

Mục cài đặt tem được kiểm tra 1 ngày 1 lần vào 12h đêm, cho nên những ...

Beacon

Tôi cài đặt thời gian sử dụng Beacon thế nào?

Bạn có thể chỉnh thời gian từ 00:00 đến 23:59. Tuy nhiên, hiện tại khô ...

Beacon

Thiết bị Beacon của tôi bị hư và tôi muốn mua cái mới. Tôi muốn tăng SL Beacon t đang có

Phí cho thiết bị riêng biệt là cần thiết, vì vậy hãy liên lạc với đại ...

Beacon

Beacon có bán hay thuê đươc không?

Thiết bị Beacon phải được mua

Beacon

Tôi đã giới thiệu app đến khách hàng rồi. Tôi có thể thêm chức năng Beacon không?

Nó sẽ tốn phí, nhưng có thể được. Về thông tin chi tiết, xin hãy liên ...

Beacon

Tôi có thể tăng hay giảm các thông tin khách hàng đã thu thập không (tên, giới tính, tuổi,..)

Do những hạn chế về đặc tính kỹ thuật, thay đổi nội dung mục thông tin ...

Quản lý ứng dụng

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi