Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Nếu tôi nhập hơn số lượng ký tự cho phần chi tiết menu, tất cả có được hiển thị không?

So lượng ký tự giới hạn là 240, nếu quá số lượng này sẽ không được hiển thị

  • FAQ liên quan

Thứ tự các sản phẩm trong menu không thay đổi mặc dù tôi đã chỉnh sửa

Nếu bạn dùng ký tự với size lớn (đô rộng lớn nhất), thay đổi sẽ không ...

Danh sách menu

Tất cả menu không hiển thị khi tôi xem qua Iphone. Nó có hiện trên Android không?

Khi bạn tạo khoảng trống cho những bình luận phụ trong menu sử dụng Ta ...

Danh sách menu

Tôi có thể thêm bao nhiêu san phẩm vào menu?

Không có giới hạn số lượng sản phẩm trên menu, vì vậy bạn có thể nhập ...

Danh sách menu

Nếu tôi nhập hơn số lượng ký tự cho phần chi tiết menu, tất cả có được hiển thị không?

So lượng ký tự giới hạn là 240, nếu quá số lượng này sẽ không được hiể ...

Danh sách menu

Có the sao chép list menu không?

Bạn không thể sao chép list menu. Thay vào đó, Sao chép và dán chữ hi ...

Danh sách menu

Có thể có mã ưu tiên như nhau cho nhiều menu không?

Sẽ không có vấn đề gì nếu có số giống nhau trong toàn list khi mà chún ...

Danh sách menu

Tôi có thể xóa hình trong menu không?

Bạn không thể xóa chỉ hình ảnh. Tạo bài menu mới và thay đổi nó ở đó, ...

Danh sách menu

Trên menu phần thiết lập menu và phần đưa ra ngoài không thể thao tác.

Từ màn hình quản lý có thể chúng do nguyên nhân chúng ta chưa lưu dữ l ...

Danh sách menu

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi