Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Cứ đăng nhập vào màn hình quản lý có một phần chữ bị cắt xén.

Trường hợp khi đăng nhập vào màn hình quản lý một phần chữ bị cắt xén vui lòng đăng nhập vào từ 「https://~」để vào màn hình đăng nhập chính xác

  • FAQ liên quan

Thông báo đẩy của「CTR thông báo đẩy lần trước」là CTR chức năng gì ?

If a user opens a news post from an accompanying push notification, it ...

Control Panel

Trên ứng dụng đã link đến Facebook nhưng không thể mở được liên kiết từ ứng dụng

Facebook chủ yếu được chia thành 2 phần: Trang cho doanh nghiệp và tra ...

Control Panel

Có cách nào hiển thị thông tin khách hàng không?

Chức năng tùy chọn thống kê thuộc tính khách hàng, hoặc nếu khách hàn ...

Control Panel

Cứ đăng nhập vào màn hình quản lý có một phần chữ bị cắt xén.

Trường hợp khi đăng nhập vào màn hình quản lý một phần chữ bị cắt xén ...

Control Panel

Muốn tăng (giảm) số ký tự mã hội viên

Vì mã hội viên được hệ thống cấp tự động nên việc quản lý hay tùy chỉn ...

Control Panel

Mã hội viên cửa hàng có thể thao tác quản lý không?

Vì mã hội viên được hệ thống cấp tự động nên việc quản lý hay tùy chỉn ...

Control Panel

Có thể sử dụng ký tự đặc biệt không?

Nếu sử dụng những ký tự đặc biệt trên các loại thiết bị và OS sẽ không ...

Control Panel

Đưa ảnh lên iPhone nhưng khi hiển thị lên màn hình ảnh bị đổ thành chiều ngang

Khi chụp bằng camera của Iphone, để ảnh đưa lên theo đúng chiều mong m ...

Control Panel

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi