Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Hệ điều hành Android cho dù tìm kiếm ứng dụng trên Google Play cũng không tìm thấy ứng dụng

Trường hợp dưới đây tìm kiếm trên GooglePlay, cho dù có tìm kiếm ứng dụng trên trang tải phần mềm cũng không tìm thấy.
Phiên bản Android của thiết bị đầu cuối là nhỏ hơn 2.5.2
Phiên bản Android của thiết bị đầu cuối là lớn hơn 5.0 còn phiên bản ứng dụng nhỏ hơn 2.5.6
Phiên bản Android của thiết bị đầu cuối là lớn hơn 6.0
Mặc dù đang mở trực tiếp trang Dowload nhưng thiết bị đầu cuối không tương thích bạn cũng không thể tải ứng dụng. Hơn nữa hiện nay phiên bản Android lớn hơn 5.0 chúng tôi đang tiến hành cập nhật lần lượt. Rất lấy làm xin lỗi nhưng cho đến khi chúng tôi hoàn thành việc cập nhật làm ơn hãy dùng trên thiết bị đầu cuối đủ điều kiện tải ứng dụng.

  • FAQ liên quan

Sau khi cài đặt, màn hình ban đầu không viết nên nhập như thế nào.

Lần đầu cài đặt ứng dụng, Khách hàng có mã số giới thiệu từ bạn bè hãy ...

Download・Install, MyStoreApp

Hệ điều hành Android cho dù tìm kiếm ứng dụng trên Google Play cũng không tìm thấy ứng dụng

Trường hợp dưới đây tìm kiếm trên GooglePlay, cho dù có tìm kiếm ứng d ...

Download・Install, MyStoreApp

Trên iPad có đầy đủ các thông số kỹ thuật cơ bản nhưng không tìm thấy ứng dụng

Từ phần danh mục của App Store hãy chọn 「chỉ iPhone」sau đó hãy tìm kiế ...

Download・Install

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi