Giỏ hàng

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
  • Hotline: 1900.636.788
  • Hỗ trợ kỹ thuật: (024) 3225.2690

Từ trang giới thiệu ứng dụng đã khởi động Google Play,sau đó khởi động luôn Google Chrome nhưng không thể cài đặt ứng dụng.

Nguyên nhân là do việc chọn 「Chrome」「thông thường」trên phần「chọn ứng dụng」khi khởi động Google Play lúc đầu. Reset chọn 「Chrome」từ ứng dụng thiết lập, 「Xóa cấu hình」trong 「khởi động mặc định」(Tên trên các thiết bị đầu cuối là khác nhau ví dụ như mặc định rõ ràng,…), có thể tùy chọn lại「chọn ứng dụng.

  • FAQ liên quan

Sau khi cài đặt, màn hình ban đầu không viết nên nhập như thế nào.

Lần đầu cài đặt ứng dụng, Khách hàng có mã số giới thiệu từ bạn bè hãy ...

Download・Install, MyStoreApp

Hệ điều hành Android cho dù tìm kiếm ứng dụng trên Google Play cũng không tìm thấy ứng dụng

Trường hợp dưới đây tìm kiếm trên GooglePlay, cho dù có tìm kiếm ứng d ...

Download・Install, MyStoreApp

Trên iPad có đầy đủ các thông số kỹ thuật cơ bản nhưng không tìm thấy ứng dụng

Từ phần danh mục của App Store hãy chọn 「chỉ iPhone」sau đó hãy tìm kiế ...

Download・Install

Hãy lựa chọn quốc gia.

Chat với chúng tôi