ราคาโดเมน

ราคารวมค่าบริการ Whois และค่าธรรมเนียม ICANN.

โดเมน

ระยะเวลา

- +
ค่าจดโดเมน ค่าต่ออายุ ระยะเวลาต่ออายุ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน ค่าย้ายโดเมน
.org
.info
.biz
.mobi
.me
.co
.pw
.asia
.club
.link
.xyz
.click
.site
.tech
.space
.online
.website
.work
.pro
.top
.email
.fun
.inc
.la
.clinic
.co.th
.or.th
.go.th
.ac.th
.in.th
.net.th
.mi.th
  • * ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

เลือกประเทศที่คุณต้องการ