Mừng sinh nhật Z.com tròn 1 tuổi - Mua .shop trúng iPhone 7

 • .com
  98k
 • .net
  98k
 • .info
  58k
 • .top
  17k
 • .asia
  99k
 • .click
  29k
Các bước đăng ký
01
02
03
04
Tìm kiếm tên miền muốn đăng ký
Đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản
Thanh toán tên miền
DNS và trỏ tên miền về Hosting
Bảng giá đăng ký tên miền
Tên miền
 • .com
 • .net
 • .info
 • .click
 • .top
 • .xyz
 • .asia
 • .mobi
 • .pw
1 năm
 • VND 263.000/ VND 98.000
 • VND 263.000/ VND 98.000
 • VND 279.000/ VND 58.000
 • VND 245.000/ VND 29.000
 • VND 278.000/ VND 17.000
 • VND 285.000/ VND 35.000
 • VND 360.000/ VND 99.000
 • VND 455.000/ VND 73.000
 • VND 335.000/ VND 80.000
3 năm
 • VND 624.000
 • VND 624.000
 • VND 616.000
 • VND 519.000
 • VND 573.000
 • VND 605.000
 • VND 819.000
 • VND 983.000
 • VND 750.000
5 năm
 • VND 1.150.000
 • VND 1.150.000
 • VND 1.174.000
 • VND 1.009.000
 • VND 1.129.000
 • VND 1.175.000
 • VND 1.539.000
 • VND 1.893.000
 • VND 1.420.000
10 năm
 • VND 2.465.000
 • VND 2.465.000
 • VND 2.569.000
 • VND 2.234.000
 • VND 2.519.000
 • VND 2.600.000
 • VND 3.339.000
 • VND 4.168.000
 • VND 3.095.000
Chat với chúng tôi