CÁC BƯỚC ĐĂNG KÝ

 • 01
  Tìm kiếm tên miền muốn đăng ký (*)
 • 02
  Đăng ký hoặc đăng nhập
  tài khoản
 • 03
  Thanh toán tên miền
 • 04
  Nhận Coupon bằng giá trị Tên miền đã đăng ký (**)

Lưu ý:(*) Áp dụng cho tất cả các tên miền quốc tế
(**) Khi ĐTQG Việt Nam ghi bàn trong trận giao hữu với DDTQG Syria
Tối đa 5 tên miền với mỗi tài khoản.
Coupon sử dụng để mua Tên miền.

PHÍ ĐĂNG KÝ TÊN MIỀN

Tên miền 1 năm 3 năm 5 năm 10 năm